Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Ερώτηση Χαραλάμπους για τους συμβασιούχους της ΟΑ


Nα λυθούν άμεσα τα προβλήματα των εποχιακών υπαλλήλων της Ολυμπιακής στην Κέρκυρα ζητούν με ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ Οι βουλευτές Μπάμπης Χαραλάμπους
Νίκος Καραθανασόπουλος και Νίκος Μωραΐτης.


Ειδικότερα, επισημαίνουν τα εξής:
Από τον πρώτο καιρό της ιδιωτικοποιημένης πλήρως Ολυμπιακής φανερώνεται ποιος ωφελείται και ποιος χάνει. Με την εξέλιξη αυτή σχετίζονται τα τεράστια προβλήματα των 100 περίπου εποχιακά εργαζομένων της ολυμπιακής στην Κέρκυρα.
Συγκεκριμένα:
1) Σε εξήντα (60) περίπου εργαζόμενους που δούλευαν σε διάφορες ειδικότητες με 6μηνες συμβάσεις στην εξυπηρέτηση εδάφους από τον Απρίλη μέχρι 30-9-09 στην Ολυμπιακή Αεροπορία δεν τους έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα το επίδομα άδειας και η άδεια, το δώρο των Χριστουγέννων και δεδουλευμένα (δηλαδή αργίες και νυχτερινά).
Ακόμη αν και έχουν περάσει 2 μήνες δεν έχει δοθεί σε κανένα από αυτούς η βεβαίωση του εκκαθαριστή -που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Εθνική Κτηματική Τράπεζα- που θεωρείται απαραίτητη για να πάρουν αυτά, που σύμφωνα με το Ν. 3717/2006 άρθρο5 παρ. 3, δικαιούνται. Δηλαδή την ανεργία τους για τους πρώτους 6 μήνες προσαυξημένη κατά 50% και με περαιτέρω προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, για δε τους επόμενους έξι μήνες ποσό ίσο με το βασικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Τέλος για την πρόσληψη τους στη νέα επιχείρηση η Ολυμπιακή Αεροπορία υποχρεούται να καταβάλει στην νέα επιχείρηση για 4 χρόνια είκοσι πέντε (25) ευρώ μεροκάματο μέσω ΟΑΕΔ για την πρόσληψη τους σ’ αυτήν.
2) 20 περίπου εργαζόμενοι που δεν προσλήφθηκαν από την αρχή της περιόδου (Απρίλης 2009), στην Ολυμπιακή Αεροπορία, προσλήφθηκαν με καθυστέρηση δύο περίπου μηνών, στη νέα εταιρεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν όχι μόνο τα δεδουλευμένα των 2 μηνών που δεν εργάστηκαν, αλλά να μη συμπληρώσουν και τα 150 ένσημα που απαιτούνται για να πάρουν το επίδομα της ανεργίας σαν εποχιακά εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
Οι περισσότεροι από αυτούς κατάφεραν να συμπληρώσουν περίπου 100 – 110 ένσημα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Διοίκησης του ΟΑΕΔ με αριθμό β 127442/16.12.99) και η οποία εφαρμόστηκε με την αριθμό 34156/8.12.99 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1545/85 οι εποχιακά εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία είχαν την δυνατότητα να πάρουν το επίδομα ανεργίας και με 100 ημέρες εργασίας. Ο ΟΑΕΔ με το πρόσχημα πως η ως άνω εγκύκλιος ίσχυε μόνο για την Ολυμπιακή Αεροπορία και όχι για τους εργαζόμενους στη νέα εταιρεία (Olympic air) αρνείται να καταβάλει το επίδομα ανεργίας και σ’ αυτούς τους εργαζόμενους και απαιτεί τουλάχιστον 175 ένσημα για να καταβάλει το επίδομα!
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να καταβληθούν στους εργαζόμενους όλα τα δεδουλευμένα που δικαιούνται και να καταβληθεί άμεσα σ’ όλους τους πιο πάνω εργαζόμενους το επίδομα ανεργίας και μάλιστα ενισχυμένο
2. Να εξασφαλιστεί στο σύνολο των εργαζομένων σταθερή και μόνιμη δουλειά με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.


ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙ
Ο

\ Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, και όσον αφορά τις ενέργειες του Σ,ΕΠ,Ε. για τα θέματα αρμοδιότητας του σχετικά «με την καταβολή των δεδουλευμένων των απολυμένων συμβασιούχων της Ολυμπιακής Αεροπορίας -Υπηρεσίες Α.Ε.», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κέρκυρας, επειδή δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Ολυμπιακής Αεροπορίας -Υπηρεσίες Α.Ε. στο νομό, ούτε τοπικό σωματείο εργαζομένων, αδυνατεί να επιληφθεί του Θέματος. Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι στην τοπική Υπηρεσία μας δεν εκκρεμεί καταγγελία εργαζομένων εις βάρος της εν λόγω εταιρείας,
Σημειώνεται ότι σε εκτέλεση σχετικής εντολής, την 11,11.2009, Ειδικοί Κοινωνικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε.
πραγματοποίησαν έλεγχο στην «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε» για τη διερεύνηση του θέματος της καταβολής των οφειλομένων αποδοχών στους συμβασιούχους εργαζομένους. (Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του Κ.Κ.Ε. κ. Παφίλη),
Αρχικά, μετέβησαν στα Γραφεία της Ο.Α, επί της Λεωφ. Συγγρού 96, στα οποία δεν βρέθηκε αρμόδιος υπάλληλος, που να ήταν σε θέση να δώσει συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες, Ως εκ τούτου παρέπεμψαν τους Ειδικούς Επιθεωρητές στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της εν λόγω επιχείρησης, η οποία λειτουργεί στο παλαιό Δυτικό Αεροδρόμιο (Ελληνικό), όπου και στη συνέχεια μετέβησαν, μετά και από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την δικηγόρο της επιχείρησης κ. Κίσσα.
Στα γραφεία της επιχείρησης στο παλαιό Δυτικό Αεροδρόμιο (Ελληνικό), βρέθηκε μόνο η Γραμματέας του Οικονομικού Διευθυντή της επιχείρησης, καθ' όσον ο ίδιος απουσίαζε, η οποία δήλωσε πλήρη αδυναμία ενημέρωσης για το θέμα. Στη συνέχεια ο\ Ειδικοί Επιθεωρητές συνέταξαν το υπ' αριθμ. ΘΘ8/11/11/2009 Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο ζήτησαν να καταθέσει η επιχείρηση, αυθημερόν, τις απόψεις της σχετικά με την μη καταβολή για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του συνόλου των δεδουλευμένων αποδοχών (υπολοίπων) σε όλους τους συμβασιούχους της επιχείρησης (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της Κέρκυρας), ήτοι δεδουλευμένα Κυριακών, αργιών, νυχτερινών, δώρων και επιδόματα συγχώνευσης που προβλέπονται από τις οικείες Σ.Σ.Ε.
Στο προαναφερθέν Δελτίο Ελέγχου απάντησε η δικηγόρος της επιχείρησης κ. Αντιγόνη Κίσσα, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 910/30.11.2009 επιστολή της, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:
Β) Για την πραγματοποιηθείσα εργασία του εποχικού προσωπικού των οποίων οι συμβάσεις έληξαν μέχρι 30/09/2009, για την εργασία τους τις Κυριακές, Αργίες και νυκτερινό έχουν ήδη εξοφληθεί, Ως εκ τούτου δεν προκύπτουν πρόσθετες αμοιβές.
γ) Ως προς την καταβολή του επιδόματος αδείας, το αίτημα έχει τεθεί στην εκκαθαρίστρια εταιρεία, Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε, και αφορά 95δ άτομα εποχικό προσωπικό. ...»,
Κατόπιν αυτού η Υπηρεσία μας αδυνατεί να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων εφόσον δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τους προαναφερόμενους λόγους και να στοιχειοθετηθούν και βεβαιωθούν παραβάσεις με συγκεκριμένα στοιχεία, που αφορούν συγκεκριμένα οφειλόμενα ποσά.
Για να έχει η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών συγκεκριμένα στοιχεία και να προχωρήσει σε τυχόν επιβολή κυρώσεων, επανήλθε με τα υπ' αριθμ. 992, 993 και 994/2-12-2009 δελτία ελέγχου, τα οποία έστειλε στην επιχείρηση ταχυδρομικώς με επείγουσα και συστημένη διαδικασία (επί αποδείξει), με τα οποία ζητούνται:
* Ονομαστικές καταστάσεις, με τα συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα των 955 ατόμων - εποχικών μισθωτών και με τα αντίστοιχα συγκεκριμένα οφειλόμενα ποσά επιδομάτων αδείας, σε ένα έκαστο εξ αυτών, που όπως αναφέρει, τους οφείλονται.
* Να γνωρίσει στην Υπηρεσία μας τι συμβαίνει με τη μη καταβολή των «Επιδομάτων συγχώνευσης» στους προαναφερόμενους, τα οποία προβλέπονται από τις Σ.Σ.Ε. που τους αφορούν, και τι πρόκειται να γίνει με την καταβολή των δώρων Χριστουγέννων στους προαναφερόμενους, καθ' όσον στην σχετική επιστολή της η επιχείρηση δεν τοποθετείται επί των δύο θεμάτων αυτών και
* Όσον αφορά τις υπόλοιπες δεδουλευμένες αποδοχές των 800 περίπου συμβασιούχων εργαζομένων, που απολύθηκαν στις 30.9.2009, μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου που αφορούν Κυριακές - αργίες και νυκτερινά, που όπως μας γνώρισε η επιχείρηση έχουν ήδη εξοφληθεί, καλείται η επιχείρηση να στείλει τα σχετικά εξοφλητικά σημειώματα πληρωμής τους ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο μέσο που αποδεικνύει την εξόφληση τους.
Η εταιρεία δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής τα ζητηθέντα στοιχεία, ώστε η Υπηρεσία μας να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Τέλος, σημειώνεται ότι:
1.· Αναφορικά με τους συμβασιούχους των οποίων η σύμβαση έληξε στις 30,9.2009 έχει εφαρμογή:
Το άρθρο 5 παρ, 1β του Ν, 3717/08 (ΦΕΚ 239/Α/2008) ο* ττρος το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου, το οποίο έχει εφαρμογή στους συμβασιούχους, που ήταν άνεργοι κατά την κρίσιμη ημερομηνία, ήτοι 2/10/2009 {ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμ. 5716/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, περί της θέσης της εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του Ν. 3429/05, ΦΕΚ 314/Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν, 3710/2008, ΦΕΚ 216/Α) και οι οποίοι υπηρέτησαν στην εταιρεία, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, μετά την 1/1/2008 και στη συνέχεια έλαβαν ή δικαιούνται τουλάχιστον την ελάχιστη τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της εν λόγω επιδότησης, προσδιορίζονται επακριβώς στο άρθρο 5 του Ν. 3717/2008.
* Το άρθρο 8 παρ, 1,2,3,4 «περί προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα» ως προς την προσαύξηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις των Ν. 3051^2002 (ΦΕΚ 220/Α) και για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα για πρόσληψη υπαλλήλων. Η προσαύξηση της μοριοδοτησης ισχύει μέχρι το έτος 2014 (όπως τροποποιήθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 181/Α/16.9.2009).
2.- Σύμφωνα με το άρθρο 7 του πιο πάνω νόμου, περί μεταφοράς προσωπικού, οι συμβασιούχοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας - Υπηρεσίες Α.Ε. δεν μεταφέρονται σε Ν.Π.Ι,Δ., που εποπτεύονται από Υ.Μ.Ε., Δημόσιες Υπηρεσίες, Αυτοτελείς Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, κατά ρητή επιταγή του νόμου αυτού.
3,- Σχετικά δε με τα αναφερόμενα για τη μη καταβολή των προβλεπομένων στις Σ.Σ.Ε. και την εργατική νομοθεσία, η εταιρεία δήλωσε ότι προτίθεται στο άμεσο και πάντως εύλογο χρονικό διάστημα και μετά από την επιβεβαίωση και τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών της, να εξοφλήσει ό,τι δικαιούται ένας έκαστος εκ των ανωτέρω απασχοληθέντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: