Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

5 Δήμους στο νησί προτείνει η ΤΕΔΚ

Στην σημερινή συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων συζήτησε το θέμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αποφάσισε σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα τα ακόλουθα:

1. Ομόφωνα ζητεί να διατηρηθεί η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών σαν αιρετή Περιφέρεια.
2. Ομόφωνα απορρίπτει το σχέδιο που κυκλοφόρησε για ένα μεγάλο Δήμο στο κέντρο του νησιού και δύο μικρούς περιφερειακούς
3. Προτείνει ο Δήμος Κερκυραίων να παραμείνει στα σημερινά του όρια , στο θέμα αυτό επιφυλάχθηκε ο Δήμαρχος Κερκυραίων.
4. Προτείνει οι υπόλοιποι Δήμοι του νησιού να συνενωθούν σε τέσσερις με βάση την εισήγηση της επιτροπής η οποία επισυνάπτεται.

Η πρόταση αυτή όπως φαίνεται στην συνημμένη εισήγηση της επιτροπής καλύπτει την ανάγκη για ισχυρούς Δήμους που θα έχουν αυτοτέλεια και αυτόνομη Διοικητική, Οικονομική και Τεχνική υπηρεσία.
Θεωρεί ότι ο Δήμος Παξών και οι κοινότητες των Διαποντίων νησιών θα διατηρηθούν ως έχουν.
Μετά την παρουσίαση από την κυβέρνηση του θεσμικού πλαισίου και το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ η ΤΕΔΚ θα ξανασυζητήσει το θέμα και η τελική της πρόταση θα σταλεί στα Δημοτικά Συμβούλια για συζήτηση και ευρύτερα στην κοινωνία για διαβούλευση. Τέλος θα συζητηθεί στην Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ για να οριστικοποιηθεί η πρόταση .

Δεν υπάρχουν σχόλια: