Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Πάρκιγκ το πρώην οικόπεδο του Λυρικού προτείνει ο Σωτ. Μικάλεφ

Να γίνει πάρκινγκ ο χώρος του πρώην οικοπέδου του Λυρικού "δυνατότητα μοναδική, αφού συμβάλλει στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος", πρότεινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Κερκυραίων ο Δήμαρχος Σωτ. Μικάλεφ.
Εισηγούμενος το θέμα υπενθύμισε ότι το έργο έχει απενταχθεί και δεν αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, καθώς και ότι ο δήμος δαπάνησε 1,2 εκ. ευρώ προκειμένου να μην τιναχθεί στον αέρα η πολεοδόμηση των Παγκρατέικων.
"Δεν μπορεί να μένει ο χώρος αλάνα", είπε, "πρέπει να γίνει ωφέλιμος για την πόλη". Τα Δ.Σ. Κερκυραίων αποφάσισε επίσης:
•Την απόκτηση τμημάτων ισογείου κτιρίου Αγίου Αικατερίνης μέσω απαλλοτρίωσης
•Την κατασκευή και τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης των οδών της πόλης.
•Την παράταση στην ολοκλήρωση του έργου της παράκαμψης,

Δεν υπάρχουν σχόλια: