Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Θέσεις Δένδια για μια σύγχρονη κεντροδεξιά

Ο  «Προβληματισμός για μια σύγχρονη κεντροδεξιά» ως κεντρικό ζητούμενο αποτέλεσε το θέμα εκδήλωσης του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών και Επικοινωνίας  (ΚΠΕΕ) προχτές το βράδυ σε αίθουσα του Χίλτον Αθηνών. 
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι Δένδιας, Χατζηδάκης και Παπαθανασίου, οι οποίοι μετά και τη δημοσιοποίηση του αρχικού τους κοινού πολιτικού μανιφέστου αποτελούν μια άτυπη πολιτική τρόικα ενίσχυσης του κεντροδεξιού δρόμου για τη ΝΔ. Το θεματικό αντικείμενο της εισήγησης του  Ν. Δένδια ήταν η Δημόσια Διοίκηση. 
Ο κ. Δένδιας  αναφέρθηκε  καταρχήν στις πολιτικές  εξελίξεις, για τις οποίες και  τόνισε  μεταξύ άλλων  ότι: «Η οδυνηρή ήττα μπορεί να οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία και την κοινωνία. Μέσα από τον δημόσιο και ουσιαστικό διάλογο μπορεί να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προγραμματικών αρχών για το αύριο. Σημειώνοντας μάλιστα ότι η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα επιβεβαιώνει την ανάγκη για ρήξεις και βαθιές τομές σε όλα τα επίπεδα  εκφάνσεις του δημοσίου βίου. 
Αναφορικά με τη Δημόσια Διοίκηση ο Βουλευτής Κερκύρας και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε μεταξύ άλλων:  κατέγραψε ένα κώδικα λειτουργίας του Δημοσίου σημειώνοντας ότι:   Η δημόσια διοίκηση πρέπει:  Να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών. Να μην στραγγαλίζει την επιχειρηματικότητα  
Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, αντίθετα με όσα  ισχύουν η ελληνική κρατική μηχανή οφείλει  να μην αποτελεί το κύριο βαρίδι σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης  και  την κύρια  πηγή διαφθοράς. 
Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι: Η προσπάθεια της Κυβέρνησης της ΝΔ υπήρξε σημαντική, ωστόσο απέτυχε παταγωδώς να μεταβάλλει τη γενική εικόνα (πχ. ο νέος υπαλληλικός Κώδικας). Το σύνθημα «Επανίδρυση του Κράτους» πρέπει να παραμείνει στη μνήμη μας ως βασική στόχευση. Το «βαθύ Κράτος» είναι σήμερα ο κύριος εχθρός της κοινωνίας. Η διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και ο τρόπος λειτουργίας της οδηγεί καταρτισμένους, πρόθυμους, άξιους δημοσίους υπαλλήλους σε αδυναμία αποτελεσματικής εκτέλεσης καθηκόντων.
Οι αναγκαίες αλλαγές
Ο κ. Δένδιας προχώρησε  και στο επόμενο  βήμα αναλύοντας τι απαιτείται προκειμένου οι εγγενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά:  1.  Από μηδενική βάση επανασχεδιασμός του συνολικού οργανογράμματος του Δημοσίου. 2.   Από μηδενική βάση επανασχεδιασμός των οργανισμών όλων των φορέων του δημοσίου. Δεν είναι δυνατόν τόνισε,  να υπηρετούν στο ευρύτερο Δημόσιο σχεδόν 1 εκατομμύριο υπάλληλοι και να έχουμε μονίμως ελλείψεις σε προσωπικό.
3. Αλλαγή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού με στόχο τη διασφάλιση του καταλληλότερου ανθρώπου στη συγκεκριμένη θέση:  Προσωποκεντρική προσέγγιση προκήρυξης θέσεων. Επικέντρωση στα ουσιαστικά -όχι τυπικά- προσόντα του υποψηφίου (εξειδίκευση, εργασιακή εμπειρία, προσωπικότητα). Είσοδος στο Δημόσιο βάσει προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα τονίζοντας ότι είναι ολέθριο το σφάλμα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ να καταργεί την εμπειρία, τη συνέντευξη, τους πρόσθετους τίτλους σπουδών, τη συνάφεια πτυχίου με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης στο όνομα της «αξιοκρατίας».
Φορέας  διεξαγωγής τα Τμήματα  Ανθρώπινου Δυναμικού  του φορέα υποδοχής με τη συνεργασία εξωτερικού Κέντρου Αξιολόγησης  και την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
4.  Αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού με στόχο τη δημιουργία κινήτρων που θα βελτιώσουν την απόδοση των υπαλλήλων: Διπλή αξιολόγηση: Εσωτερική από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και εξωτερική από Κέντρα Αξιολόγησης
5.  Άνοιγμα της μισθολογικής  ψαλίδας -  Νέο  Ενιαίο Μισθολόγιο 
Είναι αδιανόητο η μισθολογική  διαφορά μιας θέσης  ευθύνης από μια θέση υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανέρχεται σε λίγες δεκάδες ευρώ. Η εξίσωση προς τα κάτω ισοδυναμεί με ισοπέδωση.
6. Δραστικός έλεγχος  Πόθεν Έσχες με  πιθανή αντ. βάρους  απόδειξης
7.   Αναθεώρηση του  103 παρ. 4 του Συντάγματος. Απαγκίστρωση από την σχέση / αντιστοιχία οργανικής θέσης του Δημοσίου με μόνιμο προσωπικό. Στόχος των προτάσεων είναι σε 10 χρόνια να είμαστε στο μέσο όρο των κλιμάκων, που αφορούν σε ποιότητα, γραφειοκρατία, διαφάνεια.
Περιορισμός των Ανεξάρτητων  Αρχών 
Δεν ωφελεί ο αέναος πολλαπλασιασμός τους.  Η προστασία του πολίτη σε μια ευνομούμενη δημοκρατία εναπόκειται στη Δικαιοσύνη και όχι σε ανεξάρτητες αρχές (απόδειξη αδυναμίας ορθής λειτουργίας του κράτους και αποτέλεσμα βραδείας απονομής της Δικαιοσύνης).
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Δικαιοσύνη έχει υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία και την κοινωνία. Υπάρχει μια συνολική προσέγγιση που δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε 2 λεπτά.
1. Αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση στην απονομή της: Φραγμός στην αναιτιολόγητη προσφυγή στα δικαστήρια (730.000 μηνήσεις ετησίως), ώστε να πάψει ο φορολογούμενος να καταβάλει το υπέρογκο κόστος λειτουργίας των δικαστηρίων.  Θεσμοθέτηση Μονομελών δικαστηρίων για ένα μέρος υποθέσεων. Θα καταθέσουμε νομοθετική πρόταση για τη θεσμοθέτηση Μονομελούς Εφετείου.  Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη.
Παρέμβαση Δικαιοσύνης στη  νομοθετική εξουσία: Αναδρομική αναπροσαρμογή  των μισθών των  δικαστικών λειτουργών  Αμφιλεγόμενη νομολογία  του ΣτΕ
2. Θεσμοθέτηση Εισαγγελέα Περιβάλλοντος με διευρυμένες αρμοδιότητες
3. Συνολική θεώρηση του Ευρωπαϊκού Νομικού Φαινομένου και της Εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  
Μεταναστευτική  πολιτική 
Οριστική διευθέτηση των ζητημάτων ιθαγένειας και μετανάστευσης.
Οι  πολιτικές οφείλουν να χαράσσονται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας. Απόφαση ΕΔΑΔ για τα θρησκευτικά σύμβολα στα σχολεία: Αδυναμία ορθολογικής αντιμετώπισης από την Πολιτεία της πρόκλησης.  Περιφερειακές συγκρούσεις (ταυτότητες – όρκος).
Ευρύτερο  ζήτημα τρόπου άσκησης  της εξουσίας
Αντιμετώπιση  των προβλημάτων  που εμπεριέχει το Πρωθυπουργοκεντρικό  σύστημα της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: