Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ο "Καποδίστριας ΙΙ" στο Δ.Σ. Θιναλίων


Η συζήτηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του σχεδίου «Καποδίστριας 2», ήταν το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θιναλίων, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
Στη διάρκεια της ευρείας συζήτησης του θέματος, έγινε μια πρώτη καταγραφή των θέσεων και των απόψεων, τόσο της Δημοτικής Αρχής, όσο και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το σύνολο της προτεινόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης, από τη συνένωση των Δήμων, έως την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Στη συνεδρίαση, που τονίστηκε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα συζήτησης αυτού του σημαντικού για το μέλλον της αυτοδιοίκησης θέματος, καταγράφηκε - παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις-, σύγκλιση απόψεων, ως προς τους γενικούς άξονες στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η διοικητική μεταρρύθμιση.
Συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ουσιαστικές αρμοδιότητες και υπό τη νέα της αιρετή μορφή. Παράλληλα, ως προς τις συνενώσεις, η πρόταση του ΙΤΑ για τρεις Δήμους στο νησί της Κέρκυρας, κρίθηκε ως μη λειτουργική. Για το ίδιο θέμα τονίστηκε, ότι τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί πρώτα από όλα λύση, είναι, η ουσιαστική οικονομική στήριξη της μεταρρύθμισης, καθώς και ο αναλυτικός καθορισμός των αρμοδιοτήτων που θα δοθούν στους νέους Δήμους.
Τέλος, καταγράφηκε και η βούληση του Σώματος, για συνένωση του Δήμου Θιναλίων με τους όμορους Δήμους, σε έναν ενιαίο Δήμο, ο οποίος θα εδρεύει στο βόρειο συγκρότημα του νομού, με βάση και τα όσα έχουν ήδη καθοριστεί, από το Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: