Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Οικολόγοι Πράσινοι: Ουραγός η Κέρκυρα στη «φιλική» ενέργεια

Επιστολή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κέρκυρα, απέστειλε το μέλος της οργάνωσης των Οικολόγων Πράσινων στο νησί, Πάολο Μελισσάνο.

Ο κ. Μελισσάνο επισημαίνει το γεγονός ότι παρά το γεγονός πως η Κέρκυρα είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή που μπορεί να εξαγάγει στην ηπειρωτική χώρα ρεύμα παραγόμενο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι συνθήκες που επικρατούν και οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί δεν έχουν δώσει καμία πρωτοβουλία ή ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μελισσάνο, το νησί της Κέρκυρας μαζί τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από το σχετικό νόμο 3468/2006 αναφέρεται ως «συνδεδεμένο» με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι στην Κέρκυρα, εκτός από το να έρχεται εισαγόμενο ρεύμα, προβλέπεται και να εξάγεται αρκετό ρεύμα από το νησί, εφόσον αυτό παράγεται από ΑΠΕ. Ωστόσο:
«Από το 2006 έως σήμερα πολίτες και επενδυτές απευθύνονται τακτικά στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος σύνδεσης του πιθανού συστήματος ΑΠΕ και λαμβάνουν ως απάντηση ότι «δεν λειτουργεί το σύστημα και βεβαίως ότι είναι άγνωστη η ημερομηνία έναρξης του συγκεκριμένου προγράμματος».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ακόμα και η πρόσφατη ΚΥΑ που υπογράφηκε στις 4-6-2009 για την Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κτηρίων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί, όπως αναφέρει η ενημέρωση που λάβαμε από το τμήμα ΑΠΕ της ΔΕΗ ΑΕ της Αθήνας «υπάρχει τεχνικό πρόβλημα για την Κέρκυρα».
Εξαιρετικά περίεργο βέβαια είναι το γεγονός ότι η μοναδική εξαίρεση στις διαπιστωμένες καθυστερήσεις για την πράσινη ανάπτυξη είναι η Κρήτη γεγονός που επιβεβαιώνει τη μερική λειτουργία του προγράμματος μια και εκεί έχει ήδη αρχίσει παραγωγή ενεργείας από ΑΠΕ.
Στην Κέρκυρα όμως η εξέλιξη είναι απόλυτα αρνητική, παρόλο που έχει διατυπωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΑΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους αλλοδαπούς πολίτες της Ε.Ε. που κατοικούν μόνιμα στο νησί μας (κυρίως Γερμανοί και Άγγλοι) λόγω των μεγαλύτερων οικολογικών ευαισθησιών τους, περιμένουν με αγωνία να μάθουν πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία, ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν φωτοβολταικά πάνελ στις στέγες των κατοικιών τους.
Ταυτόχρονα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει αρκετές εκτάσεις γης που πολλοί ξένοι επενδυτές έχουν αγοράσει με την προοπτική να κατασκευάσουν φωτοβολταικά και Αιολικά πάρκα, οι σημερινές όμως συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν το έργο τους. Η καθυστέρηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά το ενδιαφέρον των επενδυτών που αρχίζουν να μεταφέρουν αλλού τις δραστηριότητές τους.
Αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης και απαράδεκτης καθυστέρησης είναι η παντελής απομόνωση της Κέρκυρας και ο αποκλεισμός της από την ανάπτυξη ΑΠΕ. Οι επιδοτήσεις όλων αυτών των ετών, πηγαίνουν χαμένες η μια μετά την άλλη, πράγμα που προκαλεί λύπη όχι μόνον στους ενδιαφερομένους αλλά και σε όλους τους Κερκυραίους. Επίσης σε βάρος της ανάπτυξης ΑΠΕ στην Κέρκυρα είναι και το γεγονός ότι, με βάση το νόμο, οι καθορισμένες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας χαμηλώνουν σταδιακά χρόνο με το χρόνο. Έτσι, όταν, τελικά, οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, δηλαδή όταν η Κέρκυρα θα μπορέσει να παράγει πραγματικά ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, αυτό θα είναι ακόμη λιγότερο ελκυστικό για τους ενδιαφερομένους.

Κράτος καλεί, κράτος αποθαρρύνει

Όλες οι προσπάθειες και οι αιτήσεις για επενδύσεις από πλευράς των πολιτών-καταναλωτών, σχετικά με τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας καθημερινά ματαιώνονται από αυτή την καταστρεπτική αδυναμία του συστήματος (που είναι και αδυναμία ουσίας) να εφαρμόσει και να αναπτύξει αυτό, το οποίο σε άλλα μέρη είναι αυτονόητο και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια!
Το κράτος καλεί τους πολίτες-καταναλωτές να συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ και την ίδια στιγμή τους κλείνει ερμητικά την πόρτα, αφού τους βάζει στην διαδικασία να κάνουν έναν μεγάλο κύκλο από υπηρεσία σε υπηρεσία για να διαπιστώσουν ότι μάταια έδειξαν ενδιαφέρον.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελεί οξύμωρο σχήμα, το πώς θα εφαρμοστούν στην Κέρκυρα, το νησί του Ήλιου και του Αέρα.
Είναι προφανές παράλληλα ότι η γραφειοκρατία αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο εμπόδια στην επένδυση πόρων στις ΑΠΕ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και σήμερα ακόμα, δεν λάβαμε καμία απάντηση στα ερωτήματα για την Κέρκυρα που θέσαμε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικ/σης Ενέργειας, Τμήμα Αναν/μων Πηγών Ενέργειας, στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ερωτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες

Αξίζει να αναφέρουμε, προς ενημέρωσή σας, τα ερωτήματα που ήδη έχουμε θέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες:
1. Γιατί ακόμα δεν λειτουργεί το σύστημα στην Κέρκυρα και τι προβλέπεται;
2. Πως η Κέρκυρα που είναι από τα μεγαλύτερα νησιά της χώρας και παρόλο που παρουσιάζεται ως συνδεδεμένο νησί με βάση νόμο, ακόμα βρίσκεται στο σημείο μηδέν, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσει πρώτη;
3. Ποια είναι τα όρια ανάπτυξης σε MWp από φωτοβολταϊκά που έχει θέσει η ΡΑΕ για την Κέρκυρα;

Υπενθυμίζουμε ότι μια από τις υποχρεώσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας είναι να εξασφαλίσουν ότι «οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται με ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο» (οδηγία 2009/28/ΕΚ). Παρά ταύτα, η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να μειώσει ουσιαστικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την επιπλέον υποβάθμιση των συνθηκών υλοποίησης των αιτήσεων.

ΤΙ ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι

Για τους λόγους αυτούς, ζητάμε από το Υπουργείο σας και τα μέλη της επιτροπής για την σύνταξη του χωροταξικού ΑΠΕ:
1) Να ληφθούν υπόψη από το χωροταξικό σχέδιο οι παραπάνω δυσκολίες που απαγορεύουν την εφαρμογή των ΑΠΕ στην Κέρκυρα και να εξαλειφθούν, ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή τους.
2) Να μειωθεί η γραφειοκρατία, ακόμη περισσότερο τώρα που πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα, ώστε να μείνουν οι επενδυτές στο νησί.
3) Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δυνατότητα ανάπτυξης των υποδομών δικτύου της ΔΕΗ, ώστε η Κέρκυρα που είναι συνδεδεμένη με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος να μπορέσει να τροφοδοτήσει και τις γύρω περιοχές, συμβάλλοντας στην μείωση της παραγωγής ενέργειας στην χώρα μας από συμβατικά μέσα», καταλήγει η επιστολή του υπεύθυνου Τύπου της Ν.Ε. Κέρκυρας των Οικολόγων Πράσινων.

Η επιστολή κοινοποιείται στον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ε.Ε., Σταύρο Δήμα, τους ευρωβουλευτές Μιχάλη Τρεμόπουλο και Κρίτωνα Αρσένη αλλά και τους τρεις βουλευτές της Κέρκυρας, Άντζελα Γκερέκου, Νίκος Δένδια και Μπάμπη Χαραλάμπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: