Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Ερώτηση Χουντή για τα «δηλητηριώδη» ναυάγια στο Ιόνιο

Ερώτηση με θέμα τη βύθιση στην Καλαβρία και στο Ιόνιο πλοίων με ραδιενεργά και τοξικά απόβλητα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.
Στην ερώτηση ο ευρωβουλευτής επικαλείται τη Σύμβαση της Βασιλείας του 1989 «περί του ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και της διαθέσεώς τους», την οδηγία 92/3/Ευρατόμ για τη «μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων» και μια σειρά οδηγιών και κανονισμών για « την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της ΕΕ των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων», και τονίζει ιδιαίτερα δύο σημεία της κοινοτικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα:
Πρώτον, τη ρητή υποχρέωση των κρατών μελών να διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της μεταφοράς τοξικών αποβλήτων και να δίνουν πληροφορίες για τις συνολικές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων που παράγουν κάθε έτος,
και δεύτερον, ότι τα έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς για τις μεταφορές αποβλήτων πρέπει να συμπληρώνονται από τους παραγωγούς τους, πράγμα που σημαίνει ότι και για τη διακίνηση ακόμη και απειροελάχιστης ποσότητας τοξικών αποβλήτων απαιτείται η υπογραφή του παραγωγού ή κατόχου της. ΄Αρα, στο όλο κύκλωμα διακίνησης των αποβλήτων δεν εμπλέκονται μόνο οι μαφιόζικες οργανώσεις αλλά και οι παραγωγοί ή κάτοχοι των αποβλήτων καθώς και οι αρχές που είναι επιφορτισμένες να διενεργούν τους ελέγχους.

Ποιοι κατείχαν τα «εξαφανισθέντα» πλοία;

Ο Νίκος Χουντής καταγγέλλοντας το γεγονός ερωτά την Κομισιόν:
• εάν και ποιά κράτη μέλη αποστέλλουν ανελλιπώς εκθέσεις στην Επιτροπή ως οφείλουν, αν έχουν υποπέσει στην αντίληψή της κενά και ελλιπή στοιχεία, αν την έχει απασχολήσει το θέμα στο παρελθόν και πώς αξιολογεί τις εκθέσεις αφού υπήρχαν καταγγελίες ήδη από το 1992 για τη βύθιση πλοίων με τοξικά,
• εάν γνωρίζει ποιοί ήταν οι παραγωγοί ή οι κάτοχοι των πυρηνικών αποβλήτων των «εξαφανισθέντων» πλοίων και πώς αυτά κατέληξαν στα χέρια παράνομων κυκλωμάτων αφού για τη διαχείριση και τη μεταφορά τους απαιτείται επιτήρηση και έλεγχος,
• εάν θεωρεί ότι υπάρχει απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τα τοξικά φορτία των βυθισμένων πλοίων και αν σκοπεύει να προβεί σε διερεύνηση του θέματος,
• πόσες ποσότητες πυρηνικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων παράγονται ετησίως στην ΕΕ και ποιοί είναι οι τελικοί χώροι διάθεσής τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: