Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Προτάσεις ένταξης σε ΙΝΤERREG και MED κατέθεσε η Ν.Α.

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας / Αντινομαρχία Τουρισμού – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες για την κατάθεση προτάσεων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας INTERREG ΙV και MED. Εισαγωγικά, σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των προτάσεων αυτών, εφόσον εγκριθούν, θα προέλθει από πόρους πέρα από εκείνους που ούτως ή άλλως θα έλθουν στην Κέρκυρα μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ.

Αυτό τόνισε σήμερα ο αντινομάρχης Χρ. Σκούρτης και πρόσθεσε τα κάτωθι:

Οι προτάσεις αυτές καλύπτουν τρεις βασικές ενότητες και στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο θαλάσσιος και ο πολιτιστικός τουρισμός. Παράλληλα αναδεικνύουν, διασυνδέουν και προβάλλουν με σύγχρονο και αυθεντικό τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Οι 3 αυτές προτάσεις είναι:

1. Η πρόταση με τίτλο «Ενθάρρυνση αειφόρου τουρισμού μέσω της προτυποποίησης λειτουργίας μαρινών με ποιοτικά περιβαλλοντικά κριτήρια» που κατατέθηκε στο πρόγραμμα INTERREG ΙV, άξονα προτεραιότητας 2, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του αειφόρου θαλάσσιου τουρισμού. Για την πρόταση αυτή αξιοποιήθηκε το Δίκτυο CADENA, αν και για οργανωτικούς λόγους δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη του δικτύου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα 1.418.260,00€ και συμμετέχουν :

o H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας ως Lead Partner
o Ο Δήμος Marbella Ισπανίας
o Ο Δήμος Λάρνακας Κύπρου
o Ο Δήμος Μυκόνου και
o Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά2. Η πρόταση με τίτλο “ Ιστορική έρευνα, αποτύπωση και ανάδειξη των τοπικών παραδόσεων εκκλησιαστικής μουσικής με βυζαντινή προέλευση ως συνεκτικό πολιτισμικό στοιχείο της ανατολικής Μεσογείου- BYZANTINE", Άξονας Προτεραιότητας 4 / Στόχος 4.2. που κατατέθηκε στο πρόγραμμα MED έχει σαν στόχο την αποτύπωση της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης που διαμορφώθηκε στο χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γνωστή ως «Βυζαντινή Μουσική», η οποία συνέχισε να εξελίσσεται και μετά την Άλωση, προσαρμοζόμενη στο μουσικό κλίμα της κάθε περιοχής της Μεσογείου. Στα Ιόνια νησιά εξελίχθηκε στη λεγόμενη «επτανησιακή μουσική» Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.566.950,00 € και οι εταίροι είναι:

* Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας (Lead Partner)
* Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου
* Το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο (Ιταλία)
* Ο Δήμος Αθηένου (Κύπρος) και
* Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού (Κύπρος)3. Η πρόταση με τίτλο “Ιστορική έρευνα, αποτύπωση και εξέλιξη της μπάντας ως συνεκτικό πολιτισμικό στοιχείο της Μεσογείου - MEDBANDS”, Άξονας Προτεραιότητας 4/ Στόχος 4.2. που κατατέθηκε επίσης στο πρόγραμμα MED υποστηρίζει ένα βασικό πολιτιστικό χαρακτηριστικό του νομού μας. Οι φιλαρμονικές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωντανής ιστορίας της Κέρκυρας κατέχοντας κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των κατοίκων τους. Οι μπάντες συνδέονται με κοινωνικές εκδηλώσεις και αποτελούν το κίνητρο για τη μουσική παιδεία, συντελώντας στη διατήρηση της παράδοσης. Η εξέλιξη της μπάντας και ο επηρεασμός του ρεπερτορίου της από την Ιταλική μουσική παράδοση αλλά και την Αγγλική στρατιωτική επιρροή, είναι ένα στοιχείο που θα αναδειχθεί μέσα από έργα και ανταλλαγές μεταξύ των μουσικών σχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.421.930, 00 € και οι εταίροι είναι:

* To Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας (Lead Partner)
* O Σύνδεσμος Οικονομικού Ενδιαφέροντος για την Επιχειρηματικότητα και την Τουριστική Ανάπτυξη (Σλοβενία)
* Η Ένωση Φιλαρμονικών και Αυτόνομη φολκλορική ομάδα της Candelara (Iταλία) και
* Η Συμφωνική Ορχήστρα της Μάλαγα (Ισπανία)Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία προέρχεται από το νεοσύστατο 16ο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου, την οποία όμως η Ν.Α. Κέρκυρας αγκάλιασε και υποστηρίζει, αφορά την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού. Την ανάπτυξη του όχι μόνο ως αυτόνομου προϊόντος, αλλά κυρίαρχα ως στοιχείο εμπλουτισμού του μαζικού τουρισμού.

Από τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιήσει τα στελέχη της Αντινομαρχίας Τουρισμού, προκύπτει ότι η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν στοχεύει απλά στη εκπόνηση μιας ακόμα μελέτης, αλλά να αναδείξει τις μεγάλες δυνατότητες διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της Κέρκυρας, των διαθέσιμων συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο πεδίο του θεματικού τουρισμού, όπως το τοπίο, το ήπιο κλίμα, οι περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα μνημεία, τα θρησκευτικά μνημεία, ο νησιωτικός χαρακτήρας, κλπ. τα οποία δεν έχουν επαρκώς αναδειχθεί, ώστε μέσα από αυτήν την εργασία να τεθούν οι νέες βάσεις για μια καινούργια τουριστική ταυτότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: