Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Διευκρινίσεις της ΠΙΝ σχετικά με δημοσίευμα για το ΤΕΜΠΜΕ

Με αφορμή δημοσίευμα που αφορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και τις αλλαγές στην υλοποίηση της Β΄φάσης του Προγράμματος, από το Γραφείο Τύπου του Γενικού Γραμματέα της ΠΙΝ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η πρώτη φάση ξεκίνησε στο τέλος της περασμένης χρονιάς με σχετική νομοθετική παρέμβαση, για να διευκολυνθεί ενόψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης η ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό μάλιστα τύχαινε να έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη ένα τέτοιο πρόγραμμα και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για την Α΄ φάση, από τις Τράπεζες έχουν εγκριθεί και σταλεί στο ΤΕΜΠΜΕ για έγκριση 27.338 δάνεια, που αφορούν σε αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος των δανείων είναι 3,2 δις ευρώ και το συνολικό ύψος εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ, καθώς το ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται το 80% των δανείων, είναι 2,5 δις ευρώ. Ο μέσος όρος ύψους δανείου ανά επιχείρηση είναι 119.000€

Η αυξημένη ζήτηση για δανειοδότηση επιχειρήσεων είχε σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του Προγράμματος. Σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βρέθηκε λύση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ μέσω ομολόγων που δίνονται από το Ελληνικό Δημόσιο έχοντας εξασφαλίσει ότι αυτό δεν θα βαρύνει το χρέος και το έλλειμμα και ταυτόχρονα θα τηρηθούν οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Θα μπορούν να δανειοδοτηθούν ακόμα 50.000 ελληνικές επιχειρήσεις, συνολικά δηλαδή στην Α’ και στη Β’ Φάση θα έχουν δανειοδοτηθεί 77.338 επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος δανείων της Β’ Φάσης είναι 6,3 δις ευρώ. Συνολικά και για τις δυο φάσεις το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9,5 δις ευρώ. Είναι ένα ποσό πάρα πολύ σημαντικό. Και το συνολικό ύψος εγγυήσεων για τη Β’ Φάση θα είναι 5 δις ευρώ και για το σύνολο της Α’ και της Β’ Φάσης, 7,5 δις ευρώ.

Επιλέξιμες εταιρείες είναι, πλέον, όλες εκείνες που ο μέσος όρος των τριών τελευταίων βεβαιωμένων χρήσεών τους, δηλαδή 2005, 2006 και 2007, είναι θετικός, ακολουθώντας και τις προβλέψεις του οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προβλέπει ότι θα πρέπει να δίνονται δάνεια σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υγιή οικονομικά χαρακτηριστικά. Δεν αναφέρεται το 2008, είναι ο μέσος όρος των ετών 2005, 2006, 2007. Άρα θα είναι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέξιμες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι το Πρόγραμμα, προφανώς, θα εξακολουθήσει να δίνει, όπως έδινε μέχρι τώρα, εγγύηση δανείων στο ίδιο ύψος που έγινε μέχρι τώρα, ακριβώς όπως και στην Α’ Φάση, ωστόσο δε θα επιδοτείται πια το επιτόκιο. Το επιτόκιο θα υπολογίζεται όπως στην A’ Φάση και θα είναι Euribor συν 2,1. Δεν θα υπάρχει, όμως, επιδότηση επιτοκίου. H επιδότηση επιτοκίου δινόταν από το ΕΣΠΑ. Είχε προβλεφθεί αρχικά ένα ποσό της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ, διπλασιάστηκε το ποσό αυτό, αλλά, οι πόροι του ΕΣΠΑ δεν είναι ανεξάντλητοι. Αν εξακολουθούσαν να δίνονταν χρήματα από το ΕΣΠΑ θα έπρεπε να περικοπούν άλλα Προγράμματα, όπως είναι το Πρόγραμμα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, για τις Πρωτοβουλίες των Επιχειρήσεων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, για τη Μεταποίηση, όλα εν πάση περιπτώσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Εάν δίνονταν επιδότηση επιτοκίου με άλλον τρόπο θα υπήρχαν επιπτώσεις στο έλλειμμα και στο χρέος και σχετικά προβλήματα επίσης με την Eurostat και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως δεν θα συνεχιστεί η επιδότηση επιτοκίου, θα παραμείνει όμως ένα επιτόκιο χαμηλό για τις επιχειρήσεις, για τις οποίες άλλωστε το κύριο στοιχείο που τους ενδιαφέρει είναι αυτές καθαυτές οι εγγυήσεις των δανείων, αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο για την δανειοδότησή τους.

Η Τρίτη αλλαγή αφορά στο μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση το οποίο δεν θα είναι όπως μέχρι σήμερα 350.000€ αλλά 125.000€ προκειμένου να πάρουν δάνεια περισσότερες επιχειρήσεις.

Αποφασίστηκε η μείωση της εφ’ άπαξ προμήθειας υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ, καθώς τα δάνεια πια είναι πολύ περισσότερα, από 1% στο 0,25%, πράγμα το οποίο είναι θετικό για τους δανειολήπτες. Απ’ αυτό κερδίζουν οι δανειολήπτες της Β’ Φάσης, σε σχέση με τους δανειολήπτες της Α’ Φάσης.

Η Β’ Φάση του Προγράμματος θα λήξει μόλις καλυφθεί το ποσό των εγγυήσεων των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, Με δεδομένες τις συνθήκες, η Κυβέρνηση συνολικά και τα αρμόδια Υπουργεία, θα προετοιμασθούν εγκαίρως αν χρειαστεί περαιτέρω συνέχιση του ίδιου ή παρόμοιων Προγραμμάτων, μέσω αυτού του εργαλείου ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την στήριξη των επιχειρήσεων ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Για την έναρξη της Β΄ φάσης του Προγράμματος παραχώρησε Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης στις 09 Απριλίου 2009 όπου αναλυτικά παρουσίασε το νέο πρόγραμμα το οποίο και έτυχε δημοσιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: