Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Τροποποίηση Νόμου μετά από εισήγηση του Ν. Δένδια: Οι εγκρίσεις, για παρεμβάσεις στην Π.Πόλη θα δίνονται από την τοπική Εφορεία.


Λύση στα γραφειοκρατικά προβλήματα που σχετίζονται με τη συντήρηση των κτιρίων της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, δίνει η τροποποίηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο Νόμο 3028/2002 «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς», μετά από εισήγηση του Κερκυραίου Υπουργού Δικαιοσύνης Νικ. Δένδια.
Έτσι, οι εγκρίσεις, αντί του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, θα δίνονται από την τοπική Εφορεία.
Συγκεκριμένα, στην τροποποίηση του άρθρου 50, που υπεγράφη και κατατίθεται σε λίγες ημέρες στη Βουλή από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά, αναφέρεται:

«Για επεμβάσεις ελάσσονος σημασίας σε μνημεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα, όπως εξωτερικοί χρωματισμοί κτιρίων, αντικαταστάσεις πεζοδρομίων, επιχρίσματα και σχετικές εργασίες που δεν θίγουν τη μορφή και το κέλυφος των υπαρχόντων κτιρίων, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του παρόντος ασκούνται από τις τοπικές Εφορείες».

Στην εισηγητική έκθεση της τροποποίησης Νόμου αναφέρεται για το ίδιο ζήτημα: «Όταν πρόκειται για αρχιτεκτονικά σύνολα, όπου κατοικούν χιλιάδες άνθρωποι, στα οποία είναι αναγκαίες εργασίες ή επεμβάσεις μικρής σημασίας, η εφαρμοστέα διαδικασία θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και ταχεία. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα, σε ελάσσονος τουλάχιστον σημασίας ζητήματα, για άμεση λήψη αποφάσεων από τις τοπικές εφορείες, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία για μικρές επεμβάσεις και να μειώνεται ο αριθμός των ζητημάτων αρμοδιότητας των Κεντρικών Συμβουλίων».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νικ. Δένδιας δήλωσε για την τροποποίηση του Νόμου:

«Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να ανακοινώσω ότι ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Αντώνης Σαμαράς δέχτηκε την εισήγησή μου και υπέγραψε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία οι αδειοδοτήσεις πλέον στην Παλαιά Πόλης της Κέρκυρας, όσον αφορά τρέχουσες επεμβάσεις, δεν θα πρέπει να εγκρίνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, αλλά θα αρκεί έγκριση της τοπικής Εφορείας.
Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί απεμπλέκει τον Κερκυραίο πολίτη από τη γραφειοκρατία των Αθηνών. Είναι ένα πρώτο βήμα εκλογίκευσης της νομοθεσίας που αφορά την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Δεν υπάρχουν σχόλια: