Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Ο Γ. Βραδής μέλος του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ, με απόφαση Ν. Δένδια

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Νικόλαος Δένδιας όρισε τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας κ. Ιωάννη Βραδή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ. ΔΙ. Κ.).

Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το οποίο λειτουργεί με ιδίους πόρους για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και εξοπλισμού των Δικαστικών Κτιρίων, Σωφρονιστικών – Αναμορφωτικών Καταστημάτων & λοιπών Υπηρεσιών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ανάμεσα στα έργα που χρηματοδοτεί στο Νομό Κερκύρας είναι η ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου Δικαστικού Κτιρίου και η αγορά οικοπέδου για την κατασκευή του νέου Καταστήματος Κράτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: