Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και παροχή δωρεάν internet στην Κέρκυρα ως το τέλος του 2009


Η δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων για την παροχή δωρεάν internet στους πολίτες ως το τέλος του 2009, στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ήταν το αντικείμενο σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί υπό την προεδρεία του Νομάρχη με τη συμμετοχή της προϊσταμένης του προγράμματος του Υπουργείου Οικονομικών Λίνας Πέλκα, του προέδρου του Επιμελητηρίου Γιώργου Χονδρογιάννη, του Δημάρχου Κερκυραίων Σωτήρη Μικάλεφ, Θιναλίων Σπύρου Βάρελη, Λευκιμμαίων Σπύρου Γατσούλη, Φαιάκων Μιχάλη Κάρρα, του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δ. Κερκυραίων Νίκου Καλόγερου και τεχνικών συμβούλων.

Η ανάπτυξη των νέων σημείων WiFi Hotspots προβλέπει την κάλυψη ανοικτών δημόσιων κεντρικών σημείων σε τέσσερις περιφερειακούς δήμους του νομού μας και στην πόλη της Κέρκυρας, με ασύρματα δίκτυα δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης.

Η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης και λειτουργίας των ασύρματων δικτύων θα πραγματοποιηθεί από κατά τόπους φορείς, κατόπιν σχετικών προτάσεων τις οποίες έχουν υποβάλλει και έχουν τύχει των ανάλογων εγκρίσεων, ενώ στη πόλη της Κέρκυρας θα αξιοποιηθεί και το δίκτυο οπτικών ινών που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Κερκυραίων.

Οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο Νομό μας στην ανάπτυξη σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο internet είναι:

* Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
* Δήμος Κερκυραίων
* Επιμελητήριο Κέρκυρας
* Δήμος Εσπερίων
* Δήμος Θιναλίων
* Δήμος Λευκιμμαίων
* Δήμος Φαιάκων

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα παράμετροι υλοποίησης του έργου, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση των ασύρματων δικτύων γίνεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μέσω του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αξιοποιώντας εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η σχετική ευκολία υλοποίησής του επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωσή του εντός του 2009.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη κατέληξαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για την πορεία υλοποίησης του έργου τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

-Εντός των επόμενων ημερών προωθείται η δημοσίευση των προκηρύξεων για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εγκαταστήσει τους μηχανισμούς του συστήματος ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου.

-Εξετάστηκαν θέματα συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς υλοποίησης του προγράμματος και λειτουργικής δυνατότητας του συστήματος καθώς και η αξιοποίησή του για την παροχή χρήσιμων εφαρμογών εκτός των πολιτών και σε επαγγελματίες (πχ. μέλη του Επιμελητηρίου).

Το έργο της Νομαρχίας

Το έργο το οποίο αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας έχει προϋπολογισμό 351.000 ευρώ και αφορά στη δημιουργία στα όρια της πόλης της Κέρκυρας και των όμορων περιοχών και σε προκαθορισμένες θέσεις (πλατείες, πεζόδρομους, δημόσια κτήρια, λιμάνι, αεροδρόμιο, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος), περιοχών ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο παρέχοντας στο κοινό τη δυνατότητα ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για:

* παροχή γρήγορων συνδέσεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων άκρων.
* κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και γ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας επικοινωνιών προς όφελος των πολιτών.
* Δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές πηγές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών.
* Κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, τη προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας.«Η Κέρκυρα στην εποχή μας»

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σύσκεψης ο Νομάρχης Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι υλοποιούμενο το συγκεκριμένο πρόγραμμα «θα φέρει την Κέρκυρα στην εποχή μας» δίνοντάς της ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα καί ως τουριστικό προορισμό καθώς θα απευθύνεται εκτός από τους νέους και τους πολίτες του νομού καί στους επισκέπτες μας. Ο Νομάρχης τόνισε ότι πρόθεση της Νομαρχίας είναι να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση του έργου ώστε το σύστημα να αντέξει στο χρόνο και να αναπτυχθεί και στους άλλους δήμους του νομού επ’ ωφελεία του συνόλου των πολιτών και του τόπου.

Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι οι οποίοι παρέστησαν στη σύσκεψη και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προώθηση υλοποίησης του έργου ενώ ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δ. Κερκυραίων επεσήμανε ότι ένα πάγιο αίτημα της νεολαίας γίνεται πραγματικότητα μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος από τους φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: