Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Τι απαντά το Υπ.Πο. στο ερώτημα Χαραλάμπους για τη Λαική

Σε απάντηση της απο 18.3.09 ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Μπάμπη Χαραλάμπους και Κώστα Aλυσανδράκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη οι αρμόδιες υπηρεσίες και σε ό,τι το αφορά, το Υπουργείο Πολιτισμού, διευκρινίζει τα εξής:
"Το έργο του Δήμου Κερκυραίων «Ανάπλαση της Λαϊκής Αγοράς» στην παλιά πόλη της Κέρκυρας εγκρίθηκε το 2004 με την υπ' αριθμ. 5207/10.8.2004 Απόφαση της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ύστερα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ιονίων Νήσων με τον εξής όρο: Να γίνει αρχαιολογικός έλεγχος εκσκαφής θεμελίων και σε περίπτωση που αποκαλυφθούν αρχαιότητες να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η πορεία των έργων μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης.
Το έτος 2007 έγινε έναρξη από την Ανάδοχο Εταιρεία, εκσκαφικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο 21.1.2007 έως 29.11.2008, με την επίβλεψη αρχαιολόγου και υπό την εποπτεία της Εφορείας. Εν συνεχεία, σε εκ νέου εκσκαφικές εργασίες που ξεκίνησαν από την Ανάδοχο Εταιρεία στις 24.3.2008 για την τοποθέτηση σωλήνων σύνδεσης φρεατίων (στο νοτιοανατολικό άκρο του προβλεπόμενου χώρου εγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς εντός του τμήματος βενετικής αμυντικής τάφρου του 16ου αιώνα), αποκαλύφθηκαν κατασκευές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, άρχισε άμεσα υπό την εποπτεία της Εφορείας και με την επίβλεψη αρχαιολόγου, σωστική ανασκαφική έρευνα στο σημείο αποκάλυψης των αρχαιοτήτων. Έως σήμερα έχει έλθει στο φως τμήμα αγγλικής οχύρωσης - πυροβολείου, το οποίο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση σε όλο το ύψος του. Εντοπίστηκε στο νότιο άκρο του εκτελούμενου από το Δήμο έργου, σημείο παραπλεύρως της προβλεπόμενης θέσης κατασκευής της μιας εκ των δύο εισόδων του χώρου Λαϊκής Αγοράς.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής και μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία δεν διέκοψε τις οικοδομικές εργασίες σε όλο τον υπόλοιπο χώρο της Λαϊκής Αγοράς (εκτείνεται σε μήκος 200μ. εντός της βενετικής τάφρου), προς αποφυγή καθυστερήσεων του έργου και εφόσον είχε πραγματοποιηθεί ο αρχαιολογικός έλεγχος εκσκαφικών εργασιών κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα.
Η εξέταση του θέματος για τη διατήρηση ή μη των οχυρωματικών κατασκευών της σωστικής ανασκαφής, ύστερα και από σχετικό αίτημα του Δήμου Κερκυραίων, εκκρεμεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά το νόμο γνωμοδότηση.
Η αρμόδια Εφορεία σε συνεργασία με τον Δήμο Κερκυραίων, προωθεί την εκπόνηση μελέτης προστασίας και ανάδειξης του εν λόγω πυροβολείου, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα υποβληθεί για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες".

Δεν υπάρχουν σχόλια: