Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Ερώτηση Γκερέκου για τη στελέχωση του ΣΕΠΕ Κέρκυρας

Ερώτηση προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «Στελέχωση υπηρεσιών Σ.Ε.Π.Ε. στην Κέρκυρα», κατέθεσε η βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Άντζελα Γκερέκου.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της από 4096/05.02.2009 απάντησης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά στην με αριθμ. Πρωτ. 2359/16.1.2009 αναφορά μας σχετικά με την ελλιπέστατη στελέχωση των υπηρεσιών Σ.Ε.Π.Ε. στο νομό Κέρκυρας, αλλά και του από 1277/06.04.2009 εγγράφου του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας που σας απεστάλη και το οποίο μας κοινοποιήθηκε, επανερχόμαστε με την παρούσα ώστε να σας θέσουμε υπόψη τα ακόλουθα:

Μέχρι σήμερα, και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην αρχή της Τουριστικής περιόδου, ακόμη ο Σ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας παρουσιάζει σοβαρότατο πρόβλημα υπολειτουργίας, εξαιτίας της υποστελέχωσης του.

Συγκεκριμένα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αυτή τη στιγμή, λόγω της συνταξιοδότησης δύο ακόμη υπαλλήλων έχει μείνει με 3 μόνο υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να προβεί σε ελέγχους. Η δε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Κέρκυρα, όπως προκύπτει και από το προαναφερόμενο έγγραφο του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:

«Το μέγεθος του προβλήματος θα το κατανοήσετε εάν σας αναφέρουμε ότι η τουριστική δραστηριότητα του νομού είναι περίπου εξάμηνη και το 80% των εργαζομένων στο διάφορα τουριστικά επαγγέλματα δεν συγκεντρώνει παραπάνω από 100 ημέρες ασφάλισης, πράγμα που σημαίνει ότι παράνομα δεν επικολλούνται τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας από κάθε εργαζόμενο.

Επανειλημμένα και σε παλαιότερα έγγραφα μας σας έχουμε επισημάνει τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού του τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Κέρκυρας και το οποίο αυτή την στιγμή είναι ακόμη μεγαλύτερο αφού δύο ακόμη υπάλληλοι που υπηρετούσαν αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης με το νέο έτος με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη αδυναμία για να ελεγχθούν οι 10.000 περίπου επιχειρήσεις του ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται στο Νομό της Κέρκυρας.

Για αυτό, για άλλη μια φορά ζητάμε την άμεση στελέχωση του τμήματος της Κοινωνικής Επιθεώρησης της Κέρκυρας με την πρόσληψη 10 επιθεωρητών εργασίας και ενός οδηγού οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας, αλλά και προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας παρακαλούμε να αποστείλετε επειγόντως ένα κλιμάκιο των αρμοδίων υπηρεσιών ΣΕΠΕ-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ τουλάχιστον για δύο μήνες όπου σε καθημερινή βάση θα πραγματοποιούν ελέγχους για την εφαρμογή των νόμων και της εργατικής νομοθεσίας αλλά και για να σταματήσει επιτέλους το φαινόμενο της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.»

Επίσης, στην από 4096/05.02.2009 απάντηση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, επιβεβαιώνεται το μέγεθος του προβλήματος εξαιτίας της σοβαρής έλλειψης προσωπικού, η οποία επιβεβαιώνεται και από τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων που διενεργήθηκαν -μόλις 203 για το έτος 2008- έστω και αν στο νομό Κέρκυρας δραστηριοποιούνται 10.000 περίπου επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται η κ. Υπουργός

1. Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις στο Σ.Ε.Π.Ε. στο νομό Κέρκυρας, δεδομένης της έναρξης της τουριστικής περιόδου και ποια είναι η θέση σας σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας;
2. Για ένα σύνολο 10.000 επιχειρήσεων, θεωρείτε ικανοποιητικό των αριθμό των 203 ελέγχων που διενεργήθηκαν για όλη τη διάρκεια του 2008 και με ποια κριτήρια πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι;
3. Δεδομένων των καταγγελιών ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αφορούν συνήθως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες και όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις, ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι 203 έλεγχοι;
4. Σε ποια φάση βρίσκονται οι δεσμεύσεις σας για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα από 4096/05.02.2009 απαντητικά έγγραφα της σχετικής αναφοράς που είχαμε καταθέσει;
5. Ποια είναι τα στοιχεία που διατηρούν οι υπηρεσίες σας σχετικά με την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, για το νομό Κέρκυρας;».

Δεν υπάρχουν σχόλια: