Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Δραστική περικοπή δαπανών στη Νομαρχία

Συνήλθε σήμερα το πρωί το Συμβούλιο Πολιτικού Σχεδιασμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας υπό την προεδρία του Νομάρχη Στέφανου Πουλημένου και συζήτησε τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης της Νομαρχίας ενόψει και της ανακοίνωσης για «πάγωμα» του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων που θα επιφέρει σημαντική μείωση των εσόδων της.

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την δραστική περικοπή των δαπανών για μισθώσεις ακινήτων, ιδιαίτερα στις μισθώσεις υψηλούς κόστους.
2. Τον έλεγχο για τον περιορισμό της σπατάλης στα τηλεφωνικά τέλη.
3. Τον έλεγχο και περιορισμό της σπατάλης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Τον δραστικό περιορισμό στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων.

Στόχος των μέτρων αυτών είναι η εξοικονόμηση πόρων για να μπορέσει, στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, να ανταποκριθεί, η Νομαρχία στις υποχρεώσεις της έναντι των πολιτών και του τόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: