Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξήντα ενός (61) σπουδαστών. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη, οι δε προφορικές στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό από 14-4-2009 έως και 10-5-2009 στη Γραμματεία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ή στη Γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, το προκριματικό και το τελικό. Το πρόγραμμα, η διαδικασία και τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού.

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στα καταστήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, στα δικαστικά καταστήματα όλων των Εφετείων και Πρωτοδικείων της χώρας, με επιμέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και στα καταστήματα όλων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: