Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάθε προσπάθεια ώστε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο οι διαδικασίες προσαρμογής της ΑΝΕΔΚ στα νέα δεδομένα που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων θα καταβάλλει η διοίκηση της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Χονδρογιάννη απο τη σημερινή μορφή της επιχείρησης θα γίνει “απόσχιση” του εμπορικού κλάδου που θα ενταχθεί στη σημερινή ΕΤΕΔΚ η οποία με τη σειρά της θα μετεξελιχθεί σε Α.Ε. (θα καταργηθεί δηλαδή ο κατασκευαστικός κλάδος) με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, τα πάρκιγκ και τα αναπτυξιακά ευρωπαικά προγράμματα.
Βάσει της οικονομοτεχνικής μελέτης που εκπονείται η σημερινή ΑΝΕΔΚ θα μετατραπεί σε κοινωφελή επιχείρηση και θα αναλάβει τις αντίστοιχες δράσεις του Δήμου.
Για το προσωπικό
Οσον αφορά το θέμα του προσωπικού, το οποίο είναι αυτό που “καίει” εργαζόμενους και Δήμο, ο κ. Χονδρογιάννης ανέφερε αρχικά πως τα δείγματα που έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Δήμος είναι να μη χαθεί καμία θέση εργασίας.
“Απο 1-1-2007 δεν υπάρχει καμία εργασιακή εκκρεμότητα, απεναντίας για πρώτη φορά η επιχείρηση ακολούθησε τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις προσλήψεις προσωπικού (μέσω ΑΣΕΠ).
Για το πλεονάζον προσωπικό, ο πρόεδρος της ΑΝΕΔΚ σημείωσε ότι ιθα πρέπει να πληροί μια εκ των δύο προυποθέσεων: Είτε να έχουν προσληφθεί πριν το 97 που η επιχείρηση δεν είχε υποχρέωση να ακολουθήσει διαδικασίες ΑΣΕΠ, είτε να έχουν γίνει αορίστου χρόνου με το προεδρικό διάταγμα 164.
“ Θέλω να πιστυεύω ότι μέσα απο συνεργασία με όλες τις δημοτικές παρατάξεις και με την βοήθεια της κυβέρνησης σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε και οι νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν να μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει, να πληρώνουν τους εργαζόμενους και να παράγουν τις υπηρεσίες που επιθυμεί ο δημότης”.
Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος της ΑΝΕΔΚ σημείωσε ότι θα υπάρξει ενημέρωση των εργαζομένων για όλα τα στάδια των διαδικασιών μέχρι δηλαδή τον διαχωρισμό των δημοτικών επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: